Om BAT60+ stævner

Den sidste halve snes år har DGI (i BAT60+ regi de sidste to år) i hovedstadsområdet afholdt ca. 8 stævner om året – 4 om foråret og 4 om efteråret. Vi veksler mellem doublestævner og singlestævner. Sidste skud på stammen er 2 mands hold, hvor man både spiller double og single.

Spillerne inddeles i 4 kategorier – fra A til D, hvor det i teorien skulle være rimelige turneringsspillere i A og begyndere i D. Da vi ikke registrerer og har sirlige pointudregninger, er det lidt op til folk selv at finde deres niveau at spille på. Nogle vil gerne have megen modstand medens andre godt kan lide at være i den bedste halvdel af rækken. Vores vurdering giver i de fleste tilfælde jævnbyrdige kampe i de sidste runder.

Spillerne er næsten altid sikret minimum 4 kampe.

Stævnerne foregår normalt fra kl 10. til ca. 15. afbrudt af en lille frokost. Der er præmier til ca. hver fjerde afhængig af slutpuljerne.

I ganske enkelte tilfælde er der begrænsning på antal deltagere, da det kan være afhængig af hvor mange borde der er til rådighed.

Der kræves ikke licens eller anden særlig tilknytning, men vi håber på så mange som mulig melder sig i registrerede klubber.

Se en stævnevideo her: Video fra BAT60+ stævne