BAT 60+ bordtennis, for folk over 60 år: Kernefortællingen

 

BAT60+ projektet er siden 2016 blevet en institution indenfor dansk bordtennis, fordi projektet har vist et højt niveau af integritet og nået bemærkelses-værdige resultater indenfor senioridræt. I det følgende kan du læse om udviklingen af  BAT60+’s kernefortælling som grund for de værdier, gogh den eksplosive vækst, der er skabes i 60+ bordtennis.

Hvorfor blev BAT60+ startet?

Gert Jørgensen DGI havde siden 2014 arrangeret stævner for de 60+’ere, som var i klemme i dansk bordtennis’s stævner, fordi der ikke var arrangementer for begyndere og let øvede.

Herfra opstod ideen om BAT60+, og Ole Hückelkamp blev samarbejdspartner og iværksætter sammen med Gert Jørgensen de følgende tre år.

Hvordan blev det grebet an?

Arbejdet med at finde BAT60+s indre styrke og mission er foregået i tæt samarbejde mellem frivillige og administrativ ledelse og har taget bedst udgangspunkt i kernefortællingen, der er forankret og formidlet, og samtidig fremtidigt grundlag for BAT60+’s vækstmodel.

Vi har fundet ind til BAT60+s DNA via træf, events, stævner, kurser, samtaler, klubmøder og research – og derigennem har vi skabt den stærke kernefortælling og det mantra, der er drivkraft i fremtidens værdiskabelse og vækst for BAT60+. Vi er overvejende udadvendte og henter energi ved ekstroverte aktiviteter. Og vi holder fokus på det, vi umiddelbart ikke kan se lige foran os.

Kernefortællingen finder du overalt på denne hjemmeside, under arrangementer, kampagner, bordtennis og kultur, stævner, kurser, og især under den årlige kampagne, “uge 37”. Du kan finde alt det gennem topmenuerne.

Vi Forankrer kernefortællingen internt for at opnå den forståelse, energi og motivation blandt klubber, frivillige, ledelse og øvrige interessenter, der er afgørende for succes.

Kernefortællingen forankrer glæden, passionen, livsglæden, nem adgang til motion og træning, træningsværdierne fysisk, mentalt, krop&hjerne på én gang, læringen, konkurrencen & kampen, fællesskabet, social samhørighed, m.fl.

Vi Formidler budskabet eksternt ad relevante kanaler og gør det med den gennemslagskraft og kreativitet, som vi som frivillige og ledelse har erfaring i at levere. Det sker via pressemeddelelser, sociale medier, www, kommunikation med foreningerne og generelt salgsarbejde.

 

Hvad er fokusområderne i kernefortællingen?

Glæde – sjov – passion med 60+ bordtennis          Læring: BAT60+ kompetencekurser                  Sund aldring med BAT60+

 

 

Fællesskaber i foreninger-ved stævner,-arrangementer        Medlemsvækst gennem “uge37”, markedsføring og salg 

 

Historien 

På et møde i Aarhus den 20. januar 2016 mellem DBTUs Veteranudvalg og repræsentanter fra DGIbordtennis, blev det besluttet at søge oprettet et fællesudvalg med fokus på 60+ bordtennis i hele landet.

Initiativtagerne, Gert Jørgensen DGIbordtennis og Ole Hückelkamp DBTU (veteranudvalget) samt DBTUs formand for veteranudvalget, Jens-Erik Linde, blev de første medlemmer af fællesudvalget. Lene Jørgensen, DGI Østjylland, var med helt fra starten i projektgruppen.

Efterfølgende blev der udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale og en projektplan, som blev sendt til DGI’s og DBTU’s ledelse til accept. Den 16.marts 2016 blev samarbejdsaftalen underskrevet af både DGI’s ledelses og DBTU’s ledelse. Man blev enige om at danne en projektgruppe samt at påbegynde aktiviteterne på Sjælland/Fyn, og udbrede konceptet til resten af Danmark senere.