BAT 60+ Bordtennis

BAT60+ projektet er siden 2016 blevet en institution indenfor dansk bordtennis som en senioridræt. Det hele startede med at Gert Jørgensen i regi af DGI siden 2014 havde arrangeret stævner for de 60+’ere, som var i klemme i dansk bordtennis’s stævner, fordi der ikke var arrangementer for begyndere eller let øvede. Sådan blev idén født, og Ole Hückelkamp, DBTUs Veteranudvalg, blev samarbejdspartner og iværksætter sammen med Gert Jørgensen de følgende år.
Fortællingen om BAT60+ finder du overalt på denne hjemmeside, under arrangementer, kampagner, bordtennis og kultur, stævner, kurser, og især under den årlige kampagne, “Uge 37”. For BAT60+ er glæden, passionen, livsglæden, nem adgang til motion og træning, træningsværdierne fysisk, mentalt, krop&hjerne på én gang, læringen, konkurrencen & kampen, fællesskabet og social samhørighed meget vigtige pejlemærker for os.

Glæde – sjov – passion med 60+ bordtennis          Læring: BAT60+ kompetencekurser                  Sund aldring med BAT60+

Sådan startede det
På et møde i Åarhus den 20. jan. 2016 mødtes repræsentanter fra DBTUs Veteranudvalg og ditto fra DGI Bordtennis med bl.a. Gert Jørgensen og Ole Hückelkamp samt DBTUs formand for Veteranudvalget, Jens-Erik Linde. De blev de første medlemmer af Fællesudvalget. Lene Jørgensen, DGI Østjylland, var med helt fra starten i projektgruppen.
Efterfølgende blev der udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale og en projektplan, som blev sendt til DGI’s og DBTU’s ledelse til accept. Den 16.marts 2016 blev samarbejdsaftalen underskrevet af både DGI’s ledelses og DBTU’s ledelse. Man blev enige om at danne en projektgruppe samt at påbegynde aktiviteterne på Sjælland/Fyn, og udbrede konceptet til resten af Danmark senere.