BAT 60+ bordtennis, for folk over 60 år: Kernefortællingen

BAT60+ projektet er på 3 år blevet en institution indenfor dansk bordtennis, fordi projektet har vist et højt niveau af integritet og nået bemærkelses-værdige resultater indenfor senioridræt. I det følgende kan du læse om udviklingen af  BAT60+’s kernefortælling som grund for de værdier, der er skabes i 60+ bordtennis.

Arbejdet med at finde BAT60+s indre styrke og mission er foregået i tæt samarbejde mellem frivillige og administrativ ledelse og har taget bedst udgangspunkt i kernefortællingen, der er forankret og formidlet, og samtidig fremtidigt grundlag for BAT60+’s vækstmodel.

Og hvilke behov har projektet identificeret- og hvordan er behovene er indfriet på ganske kort tid?

Vi har fundet ind til BAT60+s DNA via træf, events, stævner, kurser, samtaler, klubmøder og research – og derigennem har vi skabt den stærke kernefortælling og det mantra, der er drivkraft i fremtidens værdiskabelse og vækst for BAT60+. Vi er overvejende udadvendte og henter energi ved ekstroverte aktiviteter. Og vi holder fokus på det, vi umiddelbart ikke kan se lige foran os.

Kernefortællingen finder du overalt på denne hjemmeside, under arrangementer, bordtennis og kultur, stævner, kurser, og især under den årlige kampagne, “uge 37”. Du kan finde alt det gennem topmenuerne.

Vi Forankrer kernefortællingen internt for at opnå den forståelse, energi og motivation blandt klubber, frivillige, ledelse og øvrige interessenter, der er afgørende for succes.

Kernefortællingen forankrer glæden, passionen, livsglæden, nem adgang til motion og træning, træningsværdierne fysisk, mentalt, krop&hjerne på én gang, læringen, konkurrencen & kampen, fællesskabet, social samhørighed, m.fl.

Vi Formidler budskabet eksternt ad relevante kanaler og gør det med den gennemslagskraft og kreativitet, som vi som frivillige og ledelse har erfaring i at levere. Det sker via pressemeddelelser, sociale medier, www, og generelt salgsarbejde.

Historien og resultaterne i BAT60+, en institution i udvikling. (opdateret til og med 2017… 2018+2019 på vej)

På et møde i Aarhus den 20. januar 2016 mellem DBTUs Veteranudvalg og repræsentanter fra DGIbordtennis, blev det besluttet at søge oprettet et fællesudvalg med fokus på 60+ bordtennis i hele landet.

Initiativtagerne, Gert Jørgensen DGIbordtennis og Ole Hückelkamp DBTU (veteranudvalget) samt DBTUs formand for veteranudvalget, Jens-Erik Linde, blev de første medlemmer af fællesudvalget. Lene Jørgensen, DGI Østjylland, var med helt fra starten i projektgruppen.

Efterfølgende blev der udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale og en projektplan, som blev sendt til DGI’s og DBTU’s ledelse til accept. Den 16.marts 2016 blev samarbejdsaftalen underskrevet af både DGI’s ledelses og DBTU’s ledelse. Man blev enige om at danne en projektgruppe samt at påbegynde aktiviteterne på Sjælland/Fyn, og udbrede konceptet til resten af Danmark senere.

I 2016 blev der skabt betydeligt vækst, 11% flere 60+ bordtennisspillere, og væksten i 2017 blev 38% i DGI og 28% i DBTU. Alene åbent hus arrange-menter i uge 37 2017 i 42 klubber, gav klubberne en gennemsnitlig medlemstilgang på hele 21%. Over 700 flere 60+ bordtennissspillere meldte sig ind i klubberne 2016-2017.

En nyproduceret video blev vist 112.000 gange på Facebook, (https://www.youtube.com/watch?v=Vxir1wzav-I)

Over 500 spillere deltog i BAT60+ stævner, over 180 60+’ere deltog på BAT60+ kompetencekurser i perioden august 2016 – april 2018. Kursist nr 200 forventes i august 2018.

2018 er året hvor mange resurser indsættes, og nye aktiviteter og indsatser påbegyndes.