Invitation:

Har din klub en, to eller evt. 3 personer der kunne være interesseret i at hjælpe de mange +60ere med bordtennis. Så vil vi gerne understøtte glæden der ligger i at hjælpe andre til at få en rigtig god oplevelse med bordtennis.

Erfaringen viser jo at rammer og det sociale har stor betydning, men det er også en motiverende faktor at blive lidt bedre til at styre bolden.

Vi laver et kort – HJÆLPE-LEDER-Kursus

Der vil blive lagt vægt på enkelt hjælp til at hjælpe de mange +60 spillere med begrænsede spilleregenskaber og/eller “mærkeligt indlærte teknikker”. Der vil også blive taget afsæt i de enkelte deltagers forventninger og behov.

Prisen for kurset er 125 kr. der dækker fortæring – formiddagskaffe og frokost  der afregnes ved kurset eller efter.

Programmet er halvt “snak” og halvt bordtennis, og det vil være et “prøvekursus”, hvor I skal hjælpe med tilretning af indholdet for evt. senere kurser !

Instruktør/leder vil være  Erling Post tilmelding erling@mols.nu

Kurser vil blive afholdt efter behov/interesse.

 

Yderligere info 21 63 17 10  eller mail erling@mols.nu