Det er nemt at starte 60+ bordtennis

Her er en guide til opstart at nyt 60+ spillested – kan også bruges til at øge antallet af 60+’ere i eksisterende klub.

Kontakt nærmeste BAT60+ projektgruppe, se under “kontakt”.

Se mere under “referencer”, hvordan andre har gjort det.

Se mere under “TV-eksponering”, hvordan klubberne har fået opmærksomhed gennem TV mediet.

Hent skabeloner til: Pressemeddelelser, annoncer m.m. HER

 

Fase 1 – Sådan starter I

 • Undersøg om I har spillested i dagstimerne, formiddage eller eftermiddage og mindst 6 bordtennisborde, omklædningsforhold og opholdsrum
 • Undersøg om der er opbakning til at gøre en indsats for 60+ i foreningen og i bestyrelsen i din forening.
 • Kontakt evt. BAT60+, og sammen laver vi en handleplan

 

Fase 2 – Planlæg åbent hus

 • Har I træningstider for 60+’ere i forvejen, så lav nogle af dagene om til åbent hus dage og bed nuværende 60+ medlemmer invitere bekendte og familie.
 • Ellers find nogle passende formiddage eller efter eftermiddage til formålet.
 • Gør opmærksom på tilbuddet via plakater og flyers i lokalområdet.
 • Kontakt Ældresagen og gør opmærksom på tilbuddet.

 

Fase 3 – Gennemfør åbent hus dagen

 • Hav lidt forplejning og drikkevarer klart
 • Overvej, hvad I vil gøre, hvis der kommer 10-20-30 eller flere til åbent hus
 • Vis glæde og passion for bordtennisspillet – det smitter
 • Aftal evt. med en BAT60+ instruktør, at vedkommende er til stede under åbent hus dagene.
 • Planlæg sammen med instruktøren, hvilke aktiviteter I vil lave under åbent hus

 

Fase 4 – Efterservice (træningens organisering)

 • Søg opbakning blandt spillere og ledere, for at få hjælp til at organisere træningen
 • Kontakt en BAT60+ instruktør, og aftal omfanget og behovet
 • Udpeg en lille gruppe spillere, som kan tage over, når BAT60+ instruktøren er væk
 • Lav en handlingsplan sammen med BAT60+ instruktøren og gennemfør

 

BAT60+ projektgruppen hjælper med:

 • Udsender pressemeddelelse til lokalaviser i ugerne op til åbent hus
 • Laver Facebook boost målrettet 60+ i lokalområdet
 • Udarbejder plakater og flyers til åbent hus
 • Udarbejder udkast til Ældresagen
 • Udarbejder evt. annonceforslag til lokalviserne
 • Stiller evt. en BAT60+ instruktør til rådighed på åbent hus dagene
 • Udlåner evt. en bordtennisrobot indtil klubben får anskaffet én

 

Målsætninger for 60+ afdelingen

 • At være selvstændig afdeling uden væsentlig resurseforbrug fra andre ledere i foreningen
 • At højne kvaliteten i bordtennisspillet gennem mere og mere læring
 • Skabe positivt sundhedsbidrag for 60+ bordtennisaktiviteten med gode relationer til den lokale kommune
 • At være åben, opsøgende og målrettet mod 60+’ere i lokalområdet og skabe synlighed i lokalsamfundet
 • At bidrage økonomisk til foreningens drift og mangfoldighed
 • At blive et væsentlig aktiv for klubben ved at deltage i det almindelige klubliv.