2017 var et jubelår for BAT60+ i store dele af Danmark.

Hvad er så BAT60+?

BAT60+ omfatter uofficielt alle 60+ bordtennisspillere i DGI bordtennis, DBTU, DFIF(Firmaidræt), samt spillesteder, der ikke er registeret i det officielle foreningsregister for idræt i Danmark. F.eks. senioridrætssamlinger, Ældresagssamlinger o.l. Det er den gruppe, vi markedsfører BAT60+ overfor, og det er samtidig målgruppen.

Den store målgruppe er dog de, som ikke spiller 60+ bordtennis, men dem, som er derude og vi endnu ikke har fået øje på.

Så dem, vi ikke kan se umiddelbart, er vor største målgruppe ! Derfor har vi stort fokus på disse målgrupper.

 

2017 var et jubelår af to årsager:

  • Glæden og passionen ved at spille 60+ bordtennis “greb om sig”.
  • Væksten i 60+ bordtennis var formidabelt for en sådan, relativt mindre gruppe, se nedenfor.

 

 

Kilde: https://medlemstal.dk, drevet af DGI, DIF og DFIF.

Grafen viser aldersgruppen 60+ i i´konstant vækst, accelererende vækst 2016-17 med over 700 flere 60+ spillere, der fik vendt den samlede bordtennisvækst til noget positivt med gode muligheder for optimisme.

De blå søjler viser antal medlemmer for al bordtennis i Danmark, undtagen aldersgruppen 60+. Her kan man se, at medlemstallet for aldersgruppen indtil 59 år er faldende, og havde vi vist kurven for indtil 18 år, var faldet indnu større. Men der er i disse år iværksat større projekter for at vende medlemskurven, og det fortjener al mulig støtte.

Den orange søjle viser stigende medlemstal i de sidste 5år for aldersgruppen 60+.

Det er positivt, at væksten på 60+ området har vendt den totale medlemskurve, så der nu totalt set er en lille fremgang for første gang i mange år.

 

 

Uge37 kampagnen 2017 satte skub i væksten.

  • 220 flere medlemmer i klubberne fra uge 37 kampagnen i 2017, eller 21% flere i de 42 klubber, der deltog.
  • 7 klubber fik flere medlemmer end besøgende, fordi 60+’erne strømmede til klubberne efterfølgende.
  • 5 nye klubber/afdelinger.
  • 78% af de besøgende, blev til medlemmer i klubberne.
  • Der er skabt optimisme i mange foreninger.
  • Afsmittende effekt kan forventes på foreningernes øvrige aldersgrupperinger.
  • Der er skabt grundlag for øget stævne- og kursusaktiviteter.