Opdateret 27.december 2018 af Ole Hückelkamp

Evalueringer

257 BAT60+-kursister har de seneste godt to år deltaget i kompetencekurserne som arrangeres af de 10 kursusinstruktører, der er aktive omkring kompetencekurserne. Og kurserne bedømmes af kursisterne til at have høj kvalitet, ifølge de evalueringsskemaer som omkring 60 pct. af kursisterne har udfyldt.
Måske kan det undre lidt, at BAT60+ kalder sine kurser kompetencekurser, idet man i uddannelsesmæssige sammenhæng taler om formelle eller faglige kompetencer, og som de fleste ved erhverves kompetencer ikke alene i uddannelsesmæssig sammenhænge.
I modsætning til begrebet kvalifikationer (der defineres som alt et menneske kan) er begrebet kompetence et udtryk for de kvalifikationer et menneske anvender til glæde og gavn for andre, og så giver begrebet måske lidt mere mening i BAT60+ sammenhæng.

Af Per Frederiksen

s mere her………… 

Kurusinstruktørerne anno 2018.