BAT60+ kompetencekursus: Kvalitet og værdiskabelse. Deltagernes mening er afgørende

Redaktør: Ole Hückelkamp – ole.huckelkamp@bat60.dk

 

Deltagerne har stor indflydelse på kursernes indhold og værdier. Det sker primært under kurserne og efter kurserne, hvor deltagerne får tilsendt et evalueringsskema med følgende spørgsmål:

Det er 4 svar-kategorier:

  • Meget godt (Noget nær det perfekte), også “ja”.
  • Godt (Tilfredsstillende og ok).
  • Mindre godt (acceptabelt men kan gøres bedre).
  • Meget dårligt (uacceptabelt), også “nej”.

Her er spørgsmålene:

1.Hvor godt synes du om kurset? 2.Opfyldte kurset dine forventninger? 3.Hvordan syntes du om tidspunktet på dagen for kurset? 4. Hvad synes du om træningsforholdene? 5. Hvad synes du om forholdene for samvær og sociale muligheder? 6.Hvad synes du om forplejningen? 7.Hvad synes du om kursets organisering? 8.Hvad synes du om instruktørernes undervisning? 9 Kan du bruge noget af træningen og øvelserne straks du kommer hjem? 10 Hvad synes du om opvarmnings- og strækøvelser?  11 Var det relevant for dig at lære bordtennisøvelserne at kende?      12. Vil du anbefale andre at komme på disse kompetencekurser?

 

Her er deltagernes mening om kursernes kvalitet og værdi:

Den første graf viser kvantitet, antal deltagere på BAT60+ kompetencekurser fra august 2016 – juni 2018. På kun godt 20 måneder har næsten 180  spillere deltaget på kurserne fra over 20 forskellige klubber. Ofte har der været ventelister. Vi forventer at kursist nr. 200 dukker op på ét af kurserne i august 2018.

Set fra deltagernes side, er kvaliteten høj. Set fra BAT60+’s side er kvaliteten høj, når vi overordnet indfrier deltagernes forventninger og behov for uddannelse. Som det fremgår af de to grafer fra 2017 og 2018, så er deltagernes vurderinger meget tæt på det ideelle, på baggrund af de evalueringsspørgsmål, deltagerne har svaret på: 3,7-3,8 i gennemsnit, tæt på maksimum 4,0.

Vi har dog hele tiden udfordringer og ønsker fra deltagerne, og vi sørger for at efterkomme behovene så godt vi kan.