Om fagplanerne.

 

Fagplanen giver kursisten overblik over indholdet i kurserne og instruktørerne en vejledende plan for afviklingen af kurset.

Instruktørerne arbejder med metodefrihed og afpasser fagplanens indhold til kursisternes niveau rent spillemæssigt, og til

kursisternes tekniske og motoriske formåen. BAT60+ har mange rutinerede instruktører, som hurtigt er i stand til at vurdere

‘kursisternes niveau og tilpasse undervisningen optimalt

 

 

Fagplan 2 timers begynderkursus

Glade deltagere fra Jægerspris begynderkursus 10.april 2019

Der er flere forskellige fagplaner, som understøtter instruktørernes metodefrihed til at vælge den bedste undervisning for begynderne. Fælles for disse 2 timers fagplaner er, at de udfordrer kursusdeltagerne på bevægelser, koordination og balance, således at deltagerne motiveres til at fortsætte indlæringen.

Download de forskellige fagplaner her:

KBN-Begynder-v01

OH-Begynder-v01

Læs mere om BAT60+ begynderkurser her: BAT60-begynderkurser/

 

Fagplan 6 timers kompetencekursus-1

BAT60+ kompetencekursus-1 afholdes 8-10 gange om året forskellige steder i Danmark og er beregnet for let øvede spillere.

Der er én fælles fagplan, som understøtter instruktørernes metodefrihed til at vælge den bedste undervisning for begynderne. Fagplanen  udfordrer kursusdeltagerne på i sær læring af grundteknikkerne bevægelser, koordination og balance, og bordtennisrobot sammen med 2 instruktører indgår som vigtigt element i undervisningen.

Læse mere om BAT60+ kompetencekursus her: bat60+ kompetencekursus-1

Download fagplanen her:

Fagplan BAT60+ kompetencekurser-1 2019 

 

 

Fagplan 6 timers kompetencekursus-2

BAT60+ kompetencekursus-2 afholdes efter behov forskellige steder i Danmark, og er beregnet for letøvede til øvede spillere..

Der er én fælles fagplan, som understøtter instruktørernes metodefrihed til at vælge den bedste undervisning for begynderne, består af to dele. Fagplanen  udfordrer kursusdeltagerne på især læring af nye grundteknikker,  bevægelser, koordination og balance.

Kurset fokuserer også på indlæring af træningsformer, især “kinatræning”, hvor en spiller “erstatter robotten” i et træningspas.

Bordtennisrobot sammen med 2 instruktører indgår som vigtigt element i undervisningen.

Læs mere om BAT60+ kompetencekursus her: bat60+ kompetencekursus-2

Download fagplanen her:

Fagplan kompetencekursus -2 2019

  • og specifikation til fagplanen for kompetencekursus-2 her:

Specifikation til fagplan kompetencekursus-2 

 

 

BAT60+ kompetencekursus-centre i Danmark.