Bordtennis og Kim Larsen i Gladsaxe

Kulturen når nye højder hos bordtennisfolket, når BAT60+ spillerne fra adskillige klubber på Sjælland mødes i Gladsaxe Bordtennisklubs lokaler til hyggelige dyster onsdag den 6. marts i år. Når bordtennismatcherne er overstået i løbet af formiddagen, handler arrangementet om kultur, hvor fokus er på den afdøde nationalskalk, Kim Larsen, som nok er en af de…

Ansvarshavende redaktør viser højt niveau i BAT60+

Han blev oplært på Bornholms Tidende og læste på Journalisthøjskolen sidst i 70’erne, oplevede en lang og mangfoldig karriere som journalist, underviser, informationschef Dansk Landbrug og ved Søfart, er som pensionist havnefoged Stubbekøbing Havn en del af året, med i to sangkor, i bestyrelsen hos Ældresagen Tølløse, i bestyrelsen i Præstø Sejl klub, kapsejler i…

Paraderne falder når unge og ældre mødes

BAT60+ spillerne i Tølløse Bordtennisklub har sagt ja til at hjælpe idrætslærer på Kildemarksskolen Guri Hoyvik med at give hendes otte elever i specialklassen en indføring i bordtennissporten hemmeligheder. De 63 BAT60+ medlemmer i klubben spiller tre gange om ugen i tidsrummet kl.10-12 og bruger bl.a. skolens festsal til aktiviteten. Elever og lærer passerer ofte igennem…

Fokus på det lokale netværk

I Lemvig Gymnastikforening (LGf), hvor Morten Ganderup med hård men samtidig kærlig hånd styrer de bordtennisaktive over 60 år, er der fokus på vigtigheden af at der også skal netværkes, når man mandag formiddag kl. 9-12 er samlet til bordtennis i BAT60+ regi. – Det er jo en kendt sag, at vi alle har færdigheder…

Nyt tilbud til 60+ klubberne

BAT60+ har, som tidligere omtalt her på siden, haft stor succes med de gennemførte kompetencekurser. De fleste deltagere har givet udtryk for, at de havde haft stort udbytte af kurset. Dog har flere kursusdeltagere sagt, at de mente at styrkeforskellen på de meget øvede og de mindre øvede var for stor. Derfor har instruktørerne valgt…